top of page

OVER MIJN BOEK

Verlies is veelzijdig en vraagt om aandacht en zorg met een brede visie,

naast rouwen om de dood

VOOR WIE IS DIT BOEK

Verlies komt in ieders leven voor, ook in het leven van kinderen en jongeren.
De impact van het leed hangt af van de slagkracht van het gemis, van de kracht en het incasseringsvermogen van de getroffene, en van de veerkracht van de omgeving: familie, vrienden en school.

Over kinderen, jongeren en het onderwijs wil ik het hebben.

Met dit boek pleit ik voor lesprogramma’s waarbij het onderwerp ‘omgaan met verlies en rouw’ onderwezen wordt door docenten, omdat kennis en bewustzijn over de dood evenzeer bij het leven horen als kennis over geschiedenis of wiskunde.

En omdat verlies in ieders leven voorkomt, kun je het onderwerp niet vermijden door er niet over te spreken.

Op ieder niveau kun je leren wat verlies met mensen en dus ook met jongeren doet. Met een goed lesprogramma kun je trauma’s en uitval voorkomen. Binnen het onderwijs kunnen we de basis leggen voor een heel leven dat het belangrijk is om verlies bespreekbaar te maken.

INHOUD

Inleiding 

Wat is verlies 

Rouwen op school 

Hoe bereid jij je voor als leraar? 

De uitvaart 

Een rouwend kind 

Suïcide 

Gestapelde rouw 

Rouwrituelen per religie 

Bronnen en literatuur

Aanbevolen literatuur voor diverse leeftijdscategorieën

DE SCHRIJFSTER

Als 8-jarig kind verloor ik mijn vader en dat verlies liep als een rode draad door mijn leven. Naast de vele andere verliezen moest ik jaren later helaas opnieuw de impact van verlies ervaren. Ditmaal van mijn ‘grote liefde’ en wat zijn dood met mijn kinderen deed en nog steeds doet, thuis en in het onderwijs.

Vanuit mijn eigen ervaring en de vele kinderen om mij heen heb ik ervaren wat het betekent wanneer er geen kennis is over verlies. Toen ik mijn vader verloor vroeg nooit iemand mij nog: hoe gaat het nu met jou? Na de begrafenis van mijn vader, die plaats vond tijdens de paasvakantie, was het business as usual. Zijn verlies heeft lang als een rode draad door mijn leven gelopen en mij mede gevormd tot wie ik ben.

 

Nu mijn eigen kinderen helaas “ hetzelfde” moesten ervaren heb ik geconstateerd dat er nog steeds weinig tot geen kennis is op het gebied van verlies en rouw. Juist vanuit die ervaring ben ik me gaan specialiseren in verlies en rouw. 

Ik ben Chantal Frederiks, ervaringsdeskundige en consultant op het gebied van rouw.

Ik geef trainingen aan leidinggevenden en intern begeleiders, zorgteams, train-de-trainer trajecten, in team- en individueel verband op dit gebied. 

Voor wie is dit boek
Inhoud
De schrijfster
bottom of page