top of page

door Chantal Frederiks

Omgaan met verlies en rouw
in het onderwijs
voorkant boekIMG_8483.jpg
OVER HET BOEK
Image by Neil Thomas

Mijn boek is ontstaan vanuit mijn werk als rouwbegeleider, en de ervaringen die ik heb opgedaan tijdens het geven van masterclasses en het begeleiden van mensen in hun loopbaan die door een rouwproces heen gaan.
Wanneer je op deze link klikt kom je op de site van mijn praktijk terecht en kan ik je uitgebreid informeren over hoe ik jou verder kan helpen.

MIJN VERHAAL

DSC_7612-715x1024_edited.jpg
MIJN VERHAAL

Verlies komt in ieders leven voor, ook in het leven van kinderen en jongeren.
De impact van het leed hangt af van de slagkracht van het gemis, van de kracht en het incasseringsvermogen van de getroffene, en van de veerkracht van de omgeving: familie, vrienden en school.

Over kinderen, jongeren en het onderwijs wil ik het hebben.

Met dit boek pleit ik voor lesprogramma’s waarbij het onderwerp ‘omgaan met verlies en rouw’ onderwezen wordt door docenten, omdat kennis en bewustzijn over de dood evenzeer bij het leven horen als kennis over geschiedenis of wiskunde.

En omdat verlies in ieders leven voorkomt, kun je het onderwerp niet vermijden door er niet over te spreken.

Op ieder niveau kun je leren wat verlies met mensen en dus ook met jongeren doet. Met een goed lesprogramma kun je trauma’s en uitval voorkomen. Binnen het onderwijs kunnen we de basis leggen voor een heel leven dat het belangrijk is om verlies bespreekbaar te maken.

Vanuit een diepe overtuiging wens ik kinderen, jongeren en adolescenten toe het verlies te kunnen integreren in hun leven. Samen kunnen we in 'Verlies is voor altijd' het verschil maken voor klassen en vele levens.

TRAINING VOOR DOCENTEN

Door mijn training maak jij het verschil.

​Verlies kent veel vormen. Je kunt iets verliezen in materiële en immateriële zin. Maar met al die vormen van verlies kan een docent geconfronteerd worden. Juist daarom is het van belang dat je kennis hebt van rouwprocessen bij jongeren. 

Als docent zul je hier aandacht aan moeten besteden. Die lege plek is heel voelbaar voor een jong kind, en jij als docent zit er bovenop!

Door kennis te hebben van rouwprocessen maak je het verschil voor een hele klas en hun verdere levens. Meld jezelf en je collega’s nu aan voor een training Rouwbegeleiding in het onderwijs!

MASTERCLASS BURN-OUT EN ROUW

Uitval van medewerkers als gevolg van burn-out en rouw kost organisaties jaarlijks miljarden euro's, om nog niet te spreken van de immateriële schade voor alle betrokkenen.

Burn-out en rouw hebben niet alleen veel impact op de medewerker in kwestie, maar ook op de collega's en de leidinggevende. Burn-out kan het gevolg zijn van onverwerkte rouw. Werkgevers vinden burn-out em rouw vaak ingewikkeld. Gevolg: mensen zitten onnodig lang thuis en/of krijgen geen passende ondersteuning. Constructieve en tijdige afstemming tussen leidinggevende, HR en bedrijfsarts ontbreekt nogal eens.

Hoewel burn-out regelmatig in het nieuws is hebben veel organisaties onvoldoende actuele kennis van de daadwerkelijke oorzaken. Daardoor hebben ze geen goed zicht op de kansen voor preventie en duurzame re-integratie. Ook inzicht in rouwverwerking en hoe medewerkers daarbij vanuit werkgeverszijde te begeleiden ontbreekt vaak.

Voor wie? 

We richten ons vooral op ondernemers, leidinggevenden, HR professionals en bedrijfsartsen. Zij zijn degenen die binnen organisaties het verschil kunnen maken.

 

 

Door wie? 
Ik geef deze masterclass en trainingen samen met Annemieke Mars (trainer/coach/ en burn-out deskundige).

Be ready!
Burn-out en rouw, je kunt er als werkgever maar beter op voorbereid zijn. We inspireren je graag, zodat je effectief en positief met deze complexe thematiek leert omgaan en onnodige uitval kunt voorkomen. Wij bieden hiervoor een masterclass en trainingen.  

Wil je meer informatie of je aanmelden voor de masterclass? Kijk op de website van mijn coachingspraktijk.

Neem contact met me op!
bottom of page